Vyhodnocení Národního lesnického programu II

Vyhodnocení Národního lesnického programu II.

Přílohy k jednotlivým klíčovým akcím (KA):

KA 2 - Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru

Příloha 1 – Projekty VÚLHM

Příloha 2 – Projekty LČR

Příloha 3 – Projekty VLS

Příloha 4 - Metodiky hodnocení a oceňování lesů

Příloha 5 – Metodika k demonstračním objektům

Příloha 6 – Přehled demonstračních objektů

 

KA 5 -Podpořit spolupráci vlastníků lesů

Příloha 1 – Metodika k sdružování vlastníků

Příloha 2 – Podklady pro novelu lesního zákona k sdružení vlastníků lesa

 

KA 7 -Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích

Příloha 1 -Přehled vymezených bezzásahových území u LČR, s.p.

 

KA 11 - Dosažení vyváženého stavu mezi lesem a zvěří

Příloha 1 – Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR 2008-2011

Příloha 2 – Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR 2011-2013

Příloha 3 - Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR 2013-2018

Příloha 4 - Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR 2018-2021

Příloha 5 - Potlačování nákazy afrického moru prasat

 

KA 14 - Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy

Příloha 1 - Národní soustava kvalifikací

 

KA 18 - Řízení, monitorování a hodnocení realizace NLP v období  2007-2013

Příloha 1 – Kriteria a indikátory TUH