Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Rozvoj

Mobiles SSL a katastr nemovitostí.
ÚHÚL zahájil jednání s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK) o využití dat katastru nemovitostí při práci s aplikací. Pokud dojde k dohodě a ČÚZK uvolní data pro takové využití, bude s nimi možné pracovat na obdobném principu, jako v současné době v DS SSL. Předpokládá se rovněž uvolnění dat pro práci v režimu off-line.
 
08. 03. 2017
Rozvoj aplikace MOBILES SSL v roce 2017
Na základě požadavku Ministerstva zemědělství bude funkcionalita aplikace v další verzi rozšířena o
  • grafické a numerické údaje katastru nemovitostí ČR (vč. využití v režimu off-line),
  • nástroj k pořízení zákresu (bod, linie, polygon) a jeho doplnění o textovou poznámku,
  • přímé zjišťování délek a ploch zakreslovaných jevů již v průběhu pořizování zákresu,
  • možnost exportu zákresu do formátu *.kml, který je dále zpracovatelný v GIS programech.
 
Kontinuálně budou probíhat další úpravy současných funkcí aplikace za účelem přizpůsobení požadavkům OSSL a zvýšení uživatelského komfortu (uvedení jednotek meření délek a ploch do souladu s lesnickou legislativou zrychlení stahování dat pro práci v režimu off-line).
Vydání nové verze aplikace s rozšířenou funkcionalitou se předpokládá ve druhé polovině března 2017.
 
15. 06. 2017
Nová úloha pro Mobiles SSL
ÚHÚL připravuje novou úlohu pro testování aplikace Mobiles SSL. Její obsah poskytne úředníkům OSSL vrstvy potřebné pro využití nových funkcí aplikace (dostupnost dat katastru nemovitostí, vlastní terénní zákresy).
 V současné době je možné využívat stávající testovací úlohu, postavenou na systému Mercator (SSL Test).