Systém náležité péče pro ostatní vlastníky pozemků

Systém náležité péče pro fyzickou nebo právnickou osobu provádějící kácení nebo ořez dřevin rostoucích mimo les
 
Systém náležité péče pro subjekt hospodařící v lese do 50 ha
 
Systém náležité péče pro subjekt hospodařící v lese do 50 ha a provádějící na svých pozemcích kácení nebo ořez dřevin rostoucích mimo les
 
Systém náležité péče pro subjekt hospodařící v lese nad 50 ha
 
Systém náležité péče pro subjekt hospodařící v lese nad 50 ha a provádějící kácení nebo ořez stromů na svých nelesních pozemcích