Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

fLPIS

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) jsou pro podání žádosti u opatření M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru a 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Pro podporu administrace těchto titulů byla připravena aplikace fLPIS, která mimo jiné slouží žadateli i k případné aktualizaci porostních skupin a vybraných údajů.
Tuto aktualizaci může žadatel po předchozím provedení registrace a přiřazení ploch provádět buď sám, nebo s asistencí odborně vyškoleného pracovníka ÚHÚL.
 
Před vlastním podáním žádosti musí žadatel projít několika kroky.S realizací kroků 3 a 6 mu mohou na požádání pomoci pracovníci ÚHÚL.
 
1. Registrace žadatele
a) Žadatel se musí nejprve zaregistrovat do fLPIS a Portál Farmáře Registrace do fLPIS se provádí na SZIF Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL),
b) dalším krokem je pak registrace do Portálu farmáře SZIF, kterou lze provést opět na OPŽL.
 
2. Přiřazení plochy uživateli
Současně s registrací do fLPIS bude žadateli přiřazena plocha (LHP, LHO, porostní skupiny), na kterou doloží právní důvod užívání. Přehled LHP/O či porostních skupin žadatel doloží na formuláři SZIF jako přehled porostních skupin. Formulář je k dispozici na stránkách www.szif.cz.
 
3. Příprava žádosti o zařazení
V rámci přípravy žádosti o zařazení vybere žadatel v aplikaci fLPIS porostní skupiny, které chce zařadit do vybraného opatření. Součástí přípravy žádosti o zařazení může být i případné zpřesnění průběhu hranic a vybraných atributů porostních skupin.
 
Žádost si může žadatel připravit sám nebo s asistencí ÚHÚL.
Pokud bude žadatel v této fázi potřebovat technickou pomoc při práci s aplikací
při zpřesnění hranic porostních skupin, nebo jejich/jiných atributů, poskytne mu ji ÚHÚL. Pokud by žadatel neprováděl žádné změny hranic, nebo atributů, může i tento krok realizovat přímo na OPŽL.
 
Podle charakteru případných úprav zákresu pak výstupem z tohoto procesu může být příloha Potvrzení odborného lesního hospodáře nebo Potvrzení orgánu ochrany přírody. Tyto přílohy žadatel nechá potvrdit a následně je doloží při podání žádosti o zařazení.
Asistence pracovníků ÚHÚL je zaměřena pouze na technickou stránku věci. Za správnost prováděných změn ručí v každém případě žadatel.
 
4. Podání žádosti o zařazení
Žadatel může k podání žádosti o zařazení využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL. Na základě ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (EU) č. 809/2014 se, od roku podání žádosti 2018 vztahuje na všechny příjemce povinnost podat žádost prostřednictvím geoprostorového formuláře přes Portál farmáře, kam má každý žadatel přidělen individuální přístup.)

5. Žádost o dotaci
Žadatel může k podání žádosti o dotaci využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL
 
6. Příprava žádosti o změnu zařazení
Pokud dojde v průběhu závazku ke změnám v průběhu hranic  porostních skupin, může žadatel požádat o změnu zařazení. Obdobně, pokud budou v rámci kontroly na místě zjištěny odchylky v průběhu hranic porostních skupin, bude žadatel vyzván k provedení změny zařazení.
 
V rámci změny zařazení se řeší také případy, kdy dochází k obnově LHP/O. Žadatel musí v takovém případě identifikovat nástupnické porostní skupinyv novém LHP/O.
 
Žádost o změnu zařazení se připravuje v aplikaci fLPIS. Pro tento bod platí informace z bodu 3. Příprava žádosti o zařazení.
 
7. Podání žádosti o změnu zařazení
Žadatel může k podání žádosti o změnu zařazení využít aplikaci Portál Farmáře, dostupnou na stránkách www.szif.cz, anebo žádost podá za pomoci pracovníka OPŽL.
 
Součástí podání žádosti o změnu zařazení je i případné doručení potvrzení OLH nebo doručení potvrzení orgánu ochrany přírody na formuláři vygenerovaném v aplikaci fLPIS.
 
Souhrn postupu
Jednotlivé výše uvedené fáze probíhají v aplikaci Portál farmáře nebo fLPIS. Přehled nutné nebo volitelné interakce žadatele se SZIF a ÚHÚL je uveden v tabulce:
 

Kroky

Žadatel sám (Portál farmáře/fLPIS)

Žadatel na OPŽL

Žadatel na ÚHÚL

1

Registrace žadatele

 

X

 

2

Přiřazení plochy

 

X

 

3

Příprava žádosti o zařazení

X

X[1]

X

4

Podání žádosti o zařazení

X

X

 

5

Žádost o dotaci

X

X

 

6

Příprava žádosti o změnu zařazení

X

 

X

7

Podání žádosti o změnu zařazení

X

X

 
[1] kromě případů, kdy bude požadována asistence se změnami atributů a/nebo hranic PSK
 
Pokud se rozhodnete využít asistence ÚHÚL, domluvte si prosím schůzku na jednom z našich pracovišť:

Jméno

Email

Telefon

Ulice

Město

PSČ

Ing. Jana Kolaříková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

540 003 117

Vrázova 1

Brno – Žabovřesky

616 00

Ing. Leoš Sojka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

552 363 282

Nádražní 2811

Frýdek-Místek

738 25

Ing. Alena Krylová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

480 032 346

Jungmannova 10

Jablonec nad Nisou

466 01

Ing.Bc. Vít Kondler

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

570 593 331

Náměstí Míru 498

Kroměříž

767 01

Ing. Václav Hamet

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

581 083 427

Holická 31c

Olomouc

772 00

Ing. Tomáš Eybl

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

380 432 135

Lipová 15

Rudolfov

373 71

Mgr. Martina Jůzová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

490 522 224

Veverkova 1335

Hradec Králové 2

500 02

Ing. Ondřej Vaculík

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

321 021 442

Nábřežní 1326

Brandýs nad Labem

250 01

Jan Lehečka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

371 152 431

Nám. Generála Píky 8

Plzeň – Slovany

301 58

Ing. Vladimír Mutínský

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

351 184 415

Kapitána Jaroše 318/4

Karlovy Vary – Dvory

360 06