Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Zalesňování zemědělské půdy

8.1.1. Zalesňování a zakládaní lesů
Cílem podopatření je posílení biodiverzity krajiny a její ekologické rovnováhy s dalšími benefity, které funkce lesa nabízí. Rozšiřováním zalesněných ploch také dochází ke zmírňování dopadů klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2.
 
Dotace se poskytují na:
   - založení lesního porostu,
   - péči o lesní porost po dobu 5 let,
   - ukončení zemědělské výroby po dobu 5 let.