Platné dokumeny OPRL

V této sekci jsou dostupné ke stažení aktuálně platné oblastní plány rozvoje lesů (OPRL). Vzhledem k blížícímu se konci platnosti prvních OPRL jsou jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) postupně aktualizovány.

Aktualizované OPRL jsou připraveny ve formátu .zip. Textová zpráva je totiž nově rozdělena na více části:

• Všeobecná – kromě základních správních údajů jsou kapitoly zaměřené především na charakteristiku přírodních podmínek zájmového území. Z větší části je tedy popisná a shrnuje relativně stálé údaje.

• Analytická – obsahuje důležitá lesnická témata a výsledky získané v rámci šetření údajů o stavu lesa se zaměřením na rozbor stavu lesa, stanovištních podmínek, problematiky funkce lesů, ochrany lesů a dopravního zpřístupnění. Také zahrnuje podklady od jiných subjektů, které jsou v OPRL zohledněny z hlediska jejich vlivu na obhospodařování lesů. V těchto kapitolách jsou informace analytické – základní pohled na dané téma z hlediska ukazatelů, včetně posouzení trendů.

• Syntetická – zpracovává výsledky z analytické části OPRL. Shrnuje obsah předchozích kapitol textové zprávy do rámcových doporučení s odhadem jejich dopadů na PLO. Syntézou ukazatelů z analytické části jsou údaje hodnoceny v relaci produkčního, ekologického a sociálního pilíře LH.

OPRL-PLO-01-Krušné hory - ZIP

OPRL-PLO-02-Podkrušnohorské pánve - ZIP

OPRL1-LO03-Karlovarská vrchovina

OPRL1-LO04-Doupovské hory

OPRL1-LO05-České středohoří

OPRL1-LO06-Západočeská pahorkatina

OPRL1-LO07-Brdská vrchovina

OPRL-PLO-08-Křivoklátsko a Český kras - ZIP

OPRL-PLO-09-Rakovnicko-kladenská pahorkatina - ZIP

OPRL1-LO10-Středočeská pahorkatina

OPRL-PLO-11-Český les - ZIP

OPRL1-LO12-Předhoří Šumavy a Novohradských hor

OPRL1-LO13-Šumava

OPRL-PLO-14-Novohradské hory - ZIP

OPRL-PLO-15-Jihočeské pánve - ZIP

OPRL1-LO16-Českomoravská vrchovina

OPRL1-LO17-Polabí

OPRL1-LO18-Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

OPRL1-LO19-Lužická pískovcová vrchovina

OPRL1-LO20-Lužická pahorkatina

OPRL-PLO-21-Jizerské hory a Ještěd - ZIP

OPRL1-LO22-Krkonoše

OPRL-PLO-23-Podkrkonoší - ZIP

OPRL1-LO24-Sudetské mezihoří

OPRL-PLO-25-Jihočeské pánve - ZIP

OPRL1-LO26-Předhoří Orlických hor

OPRL1-LO27-Hrubý Jeseník

OPRL-PLO-28-Předhoří Hrubého Jeseníku - ZIP

OPRL1-LO29-Nízký Jeseník

OPRL-PLO-30-Drahanská vrchovina - ZIP

OPRL1-LO31-Českomoravské mezihoří

OPRL1-LO32-Slezská nížina

OPRL1-LO33-Předhoří Českomoravské vrchoviny

OPRL-PLO-34-Hornomoravský úval - ZIP

OPRL-PLO-35-Jihomoravské úvaly - ZIP

OPRL1-LO36-Středomoravské Karpaty

OPRL1-LO37-Kelečská pahorkatina

OPRL-PLO-38-Bílé Karpaty a Vizovické vrchy - ZIP

OPRL-PLO-39-Podbeskydská pahorkatina - ZIP

OPRL-PLO-40-Moravskoslezské Beskydy - ZIP

OPRL-PLO-41-Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky - ZIP