Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 2a Podkrušnohorské pánve - Chebská a Sokolovská pánev

Typické foto oblasti
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:29.6.1999 č.j.: 1191/99-5110
 Katastrální výměra  55368 ha
 Lesnatost  11,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti