Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 2b Podkrušnohorské pánve - Mostecká a Žatecká pánev

PLO 2b Mostecka panev
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:29.6.1999 č.j.: 1191/99-5110
 Katastrální výměra  103141 ha
 Lesnatost  4,5 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti