Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 11 Český les

Typické foto oblasti
 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:11.10.1999 č.j.: 1777/99-5110
 Katastrální výměra  108237 ha
 Lesnatost  60,2 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti
Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 25. června 2019