Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor

Typické foto oblasti
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:5.6.2001 č.j.: 27058/2001-5040
 Katastrální výměra  280917 ha
 Lesnatost  35,2 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka České Budějovice
 
 
Umístění vybrané oblasti