Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 13 Šumava

PLO 13
 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:9.7.2001 č.j.: 27060/2001-5040
 Katastrální výměra  211302 ha
 Lesnatost  66,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Plzeň
 
 
Umístění vybrané oblasti