Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 23 Podkrkonoší

PLO 23 Podkrkonosi

 
 Platnost OPRL1  1998-2017
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:27.11.1998 č.j.: 1988/98-5110
 Katastrální výměra  184580 ha
 Lesnatost  30 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové
 
 

Umístění vybrané oblasti

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 22. října 2019