Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 25 Orlické hory

Typické foto oblasti

 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:28.6.1999 č.j.: 1155/99-5110
 Katastrální výměra  38594 ha
 Lesnatost  54,7 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Hradec Králové
 
 

Umístění vybrané oblasti