Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 28 Předhoří Hrubého Jeseníku

PLO 28

 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:5.6.2000 č.j.: 1150/2000-5040
 Katastrální výměra  168187 ha
 Lesnatost  52,5 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 
 

Umístění vybrané oblasti