Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 34 Hornomoravský úval

PLO 34

 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:11.6.1999 č.j.: 1124/99-5110 
 Katastrální výměra  173608 ha
 Lesnatost  6,4 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Olomouc
 
 

Umístění vybrané oblasti

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 24.září 2019