Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 35 Jihomoravské úvaly

Typické foto oblasti

 
 Platnost OPRL1  1999-2018
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:21.6.1999 č.j.: 1154/99-5110
 Katastrální výměra  294552 ha
 Lesnatost  13,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Brno
 
 

Umístění vybrané oblasti

Dokumenty pro základní šetření OPRL2, 8. října 2019