Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 36 Středomoravské Karpaty

PLO 36

 
 Platnost OPRL1  2001-2020
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:23.5.2001 č.j.: 20669/2001-5040
 Katastrální výměra  124909 ha
 Lesnatost  30,8 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Kroměříž
 
 

Umístění vybrané oblasti