Naše činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 37 Kelečská pahorkatina

PLO 37

 
 Platnost OPRL1  2000-2019
 OPRL1 schváleno MZe ČR  dne:29.6.2000 č.j.: 1283/2000-5040
 Katastrální výměra  44324 ha
 Lesnatost  16,9 %
 Zpracovatel  ÚHÚL, pobočka Kroměříž
 
 

Umístění vybrané oblasti