Naše činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přírodní lesní oblast č. 40 Moravskoslezské Beskydy

PLO 40

 
PLATNÉ DOKUMENTY OPRL
 
 
 
Obsahuje podkapitolu rámcové směrnice hospodaření (RSH)
 
 PLATNOST  2021–2040
 SCHVÁLENO MZe ČR  dne: 19. 8. 2020, čj.: 9218/2020-MZE-16211
 ZPRACOVATEL  ÚHÚL, pobočka Frýdek-Místek
 ZÁKLADNÍ ŠETŘENÍ  5. 2. 2019 v Brandýse nad Labem
 ZÁVĚREČNÉ ŠETŘENÍ  3. 3. 2020 ve Frýdku-Místku
 CELKOVÁ PLOCHA PLO  82 470 ha
 LESNATOST  78,0 %
 

Umístění vybrané oblasti

Minulé dokumenty OPRL