Další činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Další činnost

Počet zobrazení 
Titulek Datum úpravy Zobrazení
Karpatská úmluva 10. prosinec 2015 3181
Certifikace lesů 24. červen 2014 7158
Lesní pedagogika 23. listopad 2016 8687
Reprografické a knihařské práce 2. říjen 2014 6636
Certifikované metodiky 24. únor 2015 6435
Znalecké posudky 19. březen 2015 16526
2017-2019 Projekt DATABIO 2. únor 2017 356
2015–2019 Projekt DIABOLO 2. srpen 2016 443
2015–2017 Zefektivnění technologických postupů sběru a správy lesnických dat ve Federaci Bosny a Hercegoviny 26. červenec 2016 424
2015–2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 26. červenec 2016 475
2015–2016 Projekt Integrate+ 9. září 2016 386
2015–2016 NFI Exchange 28. červenec 2016 466
2013-2015 SmartOpenData 28. listopad 2016 293
2007–2015 eFOREST - Framework contract for the provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre 2. srpen 2016 366
2010–2014 USEWOOD – Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources 2. srpen 2016 453
2011–2012 Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie 2. srpen 2016 356
2011-2012 Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR 2. srpen 2016 381
2010–2012 HABITATS – Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats 20. listopad 2015 1231
2010–2012 Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci 28. červenec 2016 1332
2009–2010 CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management 19. listopad 2015 1386