Další činnost

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Další činnost

Počet zobrazení 
Titulek Datum úpravy Zobrazení
Karpatská úmluva 10. prosinec 2015 5565
Certifikace lesů 24. červen 2014 10010
Lesní pedagogika 23. listopad 2016 11220
Reprografické a knihařské práce 25. září 2018 8661
Certifikované metodiky 24. únor 2015 8569
Znalecké posudky 19. březen 2015 21158
2017-2019 Projekt DATABIO 2. únor 2017 1195
2015–2019 Projekt DIABOLO 2. srpen 2016 1191
2015–2017 Zefektivnění technologických postupů sběru a správy lesnických dat ve Federaci Bosny a Hercegoviny 26. červenec 2016 1073
2015–2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 26. červenec 2016 1438
2015–2016 Projekt Integrate+ 9. září 2016 1079
2015–2016 NFI Exchange 28. červenec 2016 1233
2013-2015 SmartOpenData 28. listopad 2016 989
2007–2015 eFOREST - Framework contract for the provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre 2. srpen 2016 1011
2010–2014 USEWOOD – Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources 2. srpen 2016 1111
2011–2012 Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie 2. srpen 2016 1067
2011-2012 Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR 2. srpen 2016 999
2010–2012 HABITATS – Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats 20. listopad 2015 2193
2010–2012 Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci 28. červenec 2016 2276
2009–2010 CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management 19. listopad 2015 2422