Další činnost
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Další činnost

Počet zobrazení 
Titulek Datum úpravy Zobrazení
Karpatská úmluva 10. prosinec 2015 10932
Certifikace lesů 20. prosinec 2019 17012
Lesní pedagogika 2. červenec 2020 17029
Reprografické a knihařské práce 25. září 2018 13905
Certifikované metodiky 24. únor 2015 13763
Znalecké posudky 19. březen 2015 29492
2017-2019 Projekt DATABIO 3. březen 2020 3267
2015–2019 Projekt DIABOLO 18. listopad 2019 3241
2015–2017 Zefektivnění technologických postupů sběru a správy lesnických dat ve Federaci Bosny a Hercegoviny 26. červenec 2016 2962
2015–2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 26. červenec 2016 3791
2015–2016 Projekt Integrate+ 9. září 2016 3068
2015–2016 NFI Exchange 28. červenec 2016 3150
2013-2015 SmartOpenData 6. leden 2022 2994
2007–2018 eFOREST - Framework contract for the provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre 20. listopad 2018 2866
2010–2014 USEWOOD – Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources 2. srpen 2016 3014
2011–2012 Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie 2. srpen 2016 2907
2011-2012 Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR 2. srpen 2016 2870
2010–2012 HABITATS – Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats 20. listopad 2015 4331
2010–2012 Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci 28. červenec 2016 4465
2009–2010 CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management 19. listopad 2015 4670