Certifikace lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Certifikace lesů

ÚHÚL dle Zřizovací listiny zabezpečuje poradenství a služby při provádění certifikace lesů v ČR. 

 

Proces certifikace lesů byl iniciován v 80. letech 20. století s cílem omezit ničení tropických pralesů a zajistit trvale udržitelné hospodaření s lesním bohatstvím. Postupně se certifikace přenesla i do střední Evropy, kde se díky historickým tradicím v podobě snah o trvalost a vyrovnanost produkce s lesy odpovědně hospodaří již více než 200 let. V podmínkách České republiky se certifikace lesů zaměřuje nejen na trvale udržitelné hospodaření, ale např. i na oblast sociální.

 

V současné době ÚHÚL provádí, kromě obecného poradenství, i smluvně dohodnutá venkovní šetření na lesních majetcích (kontroly hospodaření podle mezinárodně uznaných standardů trvale udržitelného hospodaření), a to za úplatu, pro Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR.

 

Kontakt pro zájemce o další informace o certifikaci lesů v ČR:

Ing. Richard Slabý Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  +420 602 200 575

 

Certifikační systémy aktivní na území ČR

 

PEFC Česká republika

www.pefc.cz

 

PEFC Česká republika je zájmové sdružení právnických osob podporujících trvale udržitelné hospodaření v lesích. Sdružení je součástí PEFC International. Účelem PEFC Česká republika je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.

 

FSC ČR

www.czechfsc.cz

 

FSC ČR, o. s. je nevládní, nezisková organizace a český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.