Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Přehled projektů

Počet zobrazení 
Titulek Datum úpravy Zobrazení
2017-2019 Projekt DATABIO 3. březen 2020 2280
2015–2019 Projekt DIABOLO 18. listopad 2019 2301
2015–2017 Zefektivnění technologických postupů sběru a správy lesnických dat ve Federaci Bosny a Hercegoviny 26. červenec 2016 2081
2015–2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 26. červenec 2016 2823
2015–2016 Projekt Integrate+ 9. září 2016 2157
2015–2016 NFI Exchange 28. červenec 2016 2217
2013-2015 SmartOpenData 28. listopad 2016 2025
2007–2018 eFOREST - Framework contract for the provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre 20. listopad 2018 2002
2010–2014 USEWOOD – Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources 2. srpen 2016 2087
2011–2012 Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie 2. srpen 2016 2073
2011-2012 Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR 2. srpen 2016 2019
2010–2012 HABITATS – Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats 20. listopad 2015 3369
2010–2012 Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci 28. červenec 2016 3583
2009–2010 CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management 19. listopad 2015 3688
2008–2010 Ukrajina 2 19. listopad 2015 4135
2006–2010 HUMBOLDT – projekt Evropské unie 29. červen 2020 3578
2005–2010 6 let s projektem Ukrajina 19. listopad 2015 4298
2006–2008 Silvaportal na Internetu 23. listopad 2015 3600
2007 Almanach „Přínos českých lesníků v poznání a rozvoji světového tropického a subtropického lesnictví“ 23. listopad 2015 4143
2005–2007 Ukrajina 29. červen 2020 4437
2004–2007 Pedagogické aktivity v lese - koncepce semináře pro lesníky 19. listopad 2015 3858
2004–2006 Trvalé hospodaření a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka 23. listopad 2015 3230
2005 Lesní biomasa a projekty ÚHÚL 20. listopad 2015 3858
2003–2005 Virtuální lesní úřad – Prispevek k rozvoji Saska a České republiky 19. listopad 2015 3584
2003–2004 Strategie pro vzdělávání a komunikaci v lesnictví 29. červen 2020 4042
2002–2003 Mapování lesních stanovišť v UBC Alex Fraser Research Forest 22. leden 2016 2412
2001–2004 Informační systém pro venkovské oblasti – REGEO 23. listopad 2015 3330
1999–2003 Wirelessinfo 19. listopad 2015 3544
1998–2000 Zavedení pilotního lovu v Maroku 29. červen 2020 3590
1996–1998 GIS pro Kamčatku 19. listopad 2015 3364
Přehled projektů od roku 2011 19. listopad 2015 2944
Přehled projektů v roce 2010 22. duben 2015 3835
Přehled projektů v roce 2009 23. duben 2015 3332
Přehled projektů v roce 2008 23. duben 2015 3629
Přehled projektů v roce 2007 27. duben 2015 3408
Přehled projektů v roce 2006 27. duben 2015 3684
Přehled projektů v roce 2005 21. leden 2016 3752