Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2010–2012 Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci

CZ.1.04/4.1.00/58.00011

Na základě identifikované potřeby provést externí zhodnocení stávajícího stavu řízení lidských zdrojů a potřebných kapacit a provést analýzu současného stavu personálního řízení, kapacitního vytížení a způsobilosti zaměstnanců s cílem zlepšit kvalitu řízení organizace a přeneseně i poskytovaných veřejných služeb se ÚHÚL rozhodl využít prostředků ESF OP LZZ. Od 1. 10. 2010 do 1. 9. 2012 tedy mimo jiné pracujeme na novém projetu, zaměřeném především na ukotvení oblasti řízení lidských zdrojů s názvem „Vytvoření a implementace komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci“, jehož jsme výhradním nositelem.

HLAVNÍ PRIORITY PROJEKTU:

  • ukotvení oblasti řízení lidských zdrojů v dlouhodobé strategii celkového rozvoje a modernizaci organizace ÚHÚL
  • analýza optimalizace personálního řízení
  • optimalizace systému vzdělávání
  • optimalizace kapacit ÚHÚL
  • optimalizace systému výkonového hodnocení zaměstnanců
  • aktualizace rozvojových dokumentů
  • zlepšení efektivnosti státní správy

Cílů bude dosaženo především prostřednictvím realizace komplexních personálních opatření zaměřených na nastavení systému ŘLZ v systému organizaci.

Měření naplnění cílů bude zajištěno v souladu s prvky metodologie SMART a bude vycházet z akčního plánu zaměřeného na systémovou podporu ŘLZ.

ÚHÚL spolupracuje s MZe i na realizaci dalších dvou projektů v rámci OP LZZ. Jde o projekt Efektivní státní úřad II. (Reg. č. projektu: CZ. 1.04/4.1.00/59.00033).
Blíže viz: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/projekty-mze-v-ramci-esf/zefektivneni-systemu-rizeni-a-snizovani.html
a
Optimalizace chodu úřadů a územních správních celků. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/62.00007).
Blíže viz: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/projekty-mze-v-ramci-esf/efektivni-rizeni-a-vykon-sluzeb-lesniho.html
 
Kontaktní osoba:
Ing. Richard Slabý
Nábřežní 1326
Brandýs nad Labem
 

loga