2006–2010 HUMBOLDT – projekt Evropské unie

2006 - 2010

HUMBOLDT je projekt Evropské unie. Započal v říjnu 2006 a pod vedením Fraunhoferova institutu pro počítačovou grafiku se ho účastní 27 partnerů ze 14ti evropských zemí. Doba trvání projektu je čtyři roky.

Hlavním záměrem projektu HUMBOLDT je umožnit evropským organizacím sjednotit svá geoprostorová data. Cílem je řídit a podporovat implementační proces infrastruktury evropských prostorových dat (European Spatial Data Infrastructure, ESDI), v situaci, kdy prostorová data dostupná z rozličných evropských organizací jsou velmi různorodá a jejich výměna a využití je obtížné. V rámci projektu HUMBOLDT budou vyvíjeny také softwarové nástroje umožňující tento proces.

HUMBOLDT navazuje na záměry INSPIRE iniciativy (cílem existence směrnice INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe, je zajistit evropskou legislativu potřebnou k vytváření a jednotnému poskytování prostorových informací, podle kterých by bylo možné lépe rozhodovat v oblasti politiky životního prostředí, a dále zajistit přístup k těmto datům, bez ohledu na to, zda jsou shromažďovány datovými zdroji v ČR nebo v ostatních členských státech EU) a cíle GMES (Global Monitoring for Environment and Security). 

Partnery projektu HUMBOLDT jsou zástupci těchto zemí: Německo, Španělsko, Česká republika, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Nizozemí, Itálie, Maďarsko, Litva, Řecko, Švédsko, Portugalsko a Kypr. 

Za ČR se projektu účastní: ÚHÚL, Help Service Remote Sensing (HSRS) a Intergraph ČR.
 
Přejít na stránky projektu

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Fryml
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs n. L
 
Více o projektu:
Projekt Evropské unie HUMBOLDT

ÚHÚL je od roku 2007 členem mezinárodního konsorcia schváleného projektu EU s názvem HUMBOLDT. V rámci tohoto projektu pracují Ing. Fryml, Ing. Pospíšil a Ing. Podlena na scénáři HS Forest. Čtyřletý projekt Evropské unie HUMBOLDT podporuje implementaci Evropské infrastruktury prostorových dat (ESDI), která zahrnuje škálu prostorových dat, která jsou k dispozici velkému množství evropských organizací. Cílem projektu je řídit a dále posunovat vpřed proces implementace ESDI. Dalším cílem je umožnit organizacím zaznamenávat, zveřejňovat a harmonizovat své prostorové informace. Vytvořené softwarové nástroje a procesy prokážou proveditelnost a výhody infrastruktury pro prostorové informace v Evropě tak jak naplánovala iniciativa INSPIRE a v souladu s cíli Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Poslední tři roky byly v rámci projektu HUMBOLDT úspěšné, ale také velmi náročné. Projekt nyní vstoupil do své poslední fáze. Závěrečná zpráva za rok 2009 vyzněla velmi pozitivně a Evropská komise vybrala projekt HUMBOLDT jako příklad úspěšně vedené práce.

Aktuální informace z projektu HUMBOLDT

Rámec pro harmonizaci dat
Hlavní novinkou je komponenta Workflow Design and Construction Service (WDCS). Umožňuje uživatelům zapisovat a vytvářet závislosti geoprocessingu do řetězců služeb. Tyto řetězce služeb mohou být jak uzavřené jako OGC WPS nebo přímo implementovány do platformy na které je HUMBOLDT Mediator Service umístěn. Navíc ještě poskytuje službu k podpoře automatické harmonizace.

Od doby kdy vyšla první tisková zpráva projektu HUMBOLTD, která se týkala nástrojů a služeb HUMBOLDT Tools and Services, byl zaznamenán aktivní zájem o projekt z mnoha oborů. Bylo zachyceno velké množství oznámení o chybách, požadavky na hlavní rysy programu, a další návrhy a příspěvky k projektu. Řešitelé projektu a uživatelé, kteří se zajímají harmonizací dat mohou kdykoli otestovat design a rozšiřitelnost rámce. Komponenty i plná specifikace jsou k dispozici ke stažení na Community Website, kde je také fórum, wiki a výstupy.

V únoru 2010 se v Darmstadtu konalo setkání 15 řešitelů zastupujících partnery konsorcia, kteří pracují na několika implementačních projektech. Hlavním cílem setkání bylo zahájit rozvoj Mezníku 3 Rámce HUMBOLDT.

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009 (Annual Report 2009) je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu HUMBOLDT (HUMBOLDT Project Website). Obsahuje hlavní činnosti HMBOLDT konsorcia a také technické a vědecké výsledky, kterých bylo dosaženo ve třetím roce trvání projektu. Jako příklady užití komponent HUMBOLDT jsou prezentovány HUMBOLDT Apllication Scenarios Atmosphere, European Risk Atlas a Forest. Dalším bodem je rozvoj a propagace uživatelské komunity HUMBOLDT.

HUMBOLDT Training Platform (školící platforma)

HUMBOLDT Training Platform (HUMBOLDT Training Platform) a kurzy jsou k dispozici zdarma. Zahrnuje různé úrovně kurzů zaměřených na uživatele s různých oborů a různými předchozími znalostmi. Kromě dobrovolného vstupního testu z GIS teorie a technických předmětů jsou na úrovni 1 kurzy o GMES, webových službách, metadata, koncepty a standardy a harmonizace dat. Úroveň 2 je zaměřena na rámcové komponenty HUMBOLDT a harmonizaci dat v HUMBOLDT.