Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2010–2012 HABITATS – Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures in EU Habitats

CIP-ICT-PSP-2009-3-2504553-250455
2010 – 2012
 
Cílem projektu je propojit a zprovoznit široké spektrum služeb a prostorových informací z oboru druhové diverzity a přírodních stanovišť. Tyto služby často vyžadují výkonnou a funkční infrastrukturu pro práci s prostorovými daty (SDI). V rámci projektu vzniklo konsorcium 10 evropských organizací, které vstupují do procesu harmonizace prostorových dat INSPIRE jako poskytovatelé dat, služeb, či uživatelé.
V rámci pilotního scénáře „hospodaření v lesích“ nabízí ÚHÚL možnost využití existujících lesnických prostorových dat za účelem poskytování objektivních informací o lesích mezi potenciální uživatele z řad lesní správy, soukromých a státních vlastníků lesů, nevládních organizací, vědecko-výzkumných pracovišť a široké veřejnosti.
Prakticky jde v Habitats především o zefektivnění procesu standardizace geodat podle směrnice INSPIRE. Ústřední nástrojem se stává geoportál postavený na otevřených službách standartu OpenGIS konsorcia (OGC). Služby slouží k šíření informací a vědomostí směrem k cílovým skupinám uživatelů v nekonečné řadě scénářů. Propracovaná presentace a publikace oficiálních lesnických dat může v konkrétním případě přispět ke zlepšení rozhodovacího procesu na úrovní států i celé EU.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Mlčoušek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem