2004–2006 Trvalé hospodaření a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka

GCP/MOR/031/CEH, Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka
 
2004-2006
 
Projekt „Maroko 2” (třístranný projekt: FAO, ČR, Maroko). Projekt systému pro lepší ochranu a racionální využívání přírodních zdrojů a pro trvale udržitelné myslivecké hospodaření v Maroku.
Tříletý projekt bezprostředně navazující na aktivity a výsledky projektuMaroko 1”, ukončeného v roce 2001. Projekt začal v květnu 2004. Marocká strana na projektu oceňuje, že tento vzorový projekt umožní zainteresovaným pracovníkům poznat a zvládnout přístupy a postupy (včetně GIS a IT), které potom mohou aplikovat i v jiných oblastech - využívání a ochrana přírodních zdrojů.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Kraus
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L.