1996–1998 GIS pro Kamčatku

Ochrana přírody, stejně jako míru ve světě, či boj proti nemocím, hladu a negramotnosti, je dnes globálním problémem. Z hlediska zachování biodiverzity v celosvětovém měřítku je případná ztráta jakéhokoliv druhu kdekoliv na světě neomluvitelnou chybou. Je potěšitelné, že ač máme, viděno našima očima, sami doma velké ekologické i jiné problémy, svět nás začal řadit, přijetím do Organizace pro vzájemnou spolupráci a rozvoj (OECD), mezi ty země, které pomoc v různých oborech a podobách poskytují.
 
Po přijetí naší země do OECD bylo z podnětu naší vlády vypracováno mnoho návrhů z rozličných oblastí lidské činnosti pro různé části světa. Náš tříletý kooperační projekt  “GIS pro Kamčatku”   těžící ze znalosti tamního prostředí a do velké míry i osobních kontaktů, byl nakonec přijat a v  roce 1996 proběhla jeho první část.
 
Přejít na stránky projektu.