1998–2000 Zavedení pilotního lovu v Maroku

Donátorská země: Česká republika
 
Za uskutečnění projektu odpovídá:
FAO a ÚHÚL, Česká republika (vybraná národní partnerská organizace)
 
Cíl projektu:
přispět k zapojení lovu a myslivosti do aktivit marockého Státního lesnického programu
 
Očekávané přínosy projektu:
- rozvoj praktického výkonu mysliveckého hospodaření v Maroku (využití demonstračního objektu, zřízeného v rámci projektu )
- podpora státní správy myslivosti
- aktivní ochrana vybraných druhů fauny (resp. zvěře)
- příspěvek k hospodářskému rozvoji venkova
 
Trvání projektu:
3 roky (podle základní smlouvy projekt měl být realizován v průběhu let 1997-1999, s realizací bylo započato v roce 1998, plánované ukončení projektu v roce 2000)
 
Rozpočet projektu:
6 mil. Kč
 
Etapy projektu:
1. etapa (1998)
  • v roce 1998 byly uskutečněny 3 krátké pracovní mise 4 - členného týmu projektu v Maroku
  • na pracovišti v ČR probíhaly práce na stanovení zásad mysliveckého hospodaření v Maroku a digitalizace podkladů pro tvorbu segmentů mysliveckého GIS
  
2. etapa (1999)
  • v roce 1999 byly uskutečněny 2 krátké pracovní mise týmu v Maroku
  • na pracovištích v ČR pokračovaly práce na stanovení zásad mysliveckého hospodaření, budování řídícího systému myslivosti a tvorbě segmentů mysliveckého GIS
 
3. etapa (2000)
  • pilotní projekt vyústí do návrhu rozvoje partnerských činností
 
Přejít na stránky projektu.