1999–2003 Wirelessinfo

Projekt byl financován z 5. Rámcového programu Evropské komise a byl orientován na vývoj technologie přenosu numerických dat z centrální databáze přímo na mobilní zařízení pracovníka v terénu, což umožňuje podstatně operativnější aktualizaci dat v databázi i komunikaci s ní.
Projekt vylepšil přístup k existujícím informacím spojených s řízením v oblasti lesnictví ze strany vládních institucí, soukromého sektoru, nevládních organizací a veřejnosti. Projekt byl založen na existenci Informačního a datového centra (IDC ÚHÚL) pro lesní hospodářství. Byly testovány rozdílné způsoby datového přenosu (včetně bezdrátových), formáty dat vhodné pro uživatele, byl usnadněn přístup do databází, výměna dat a zpětná vazba mezi správci databází a jejími uživateli - institucemi, komerční sférou a individuálními uživateli.
 
ÚHÚL v tomto projektu figuroval jednak v roli spoluřešitele, ale také koncového uživatele. Projekt byl zahájen v roce 1999 a skončil v prosinci 2003. Ze strany EU byl úspěšně zhodnocen.
 
Více informací na http://www.wirelessinfo.cz.

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Fryml
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L