2001–2004 Informační systém pro venkovské oblasti – REGEO

Projekt je realizován: v 5. Rámcovém programu Evropské komise pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (RTD programme) v tématickém programu: Uživatelsky přátelská informační společnost (IST programme)
Projekt byl:
- vybrán pro financování v říjnu 2001
- prošel negociací v lednu 2002
- zahájen 1. dubna 2002
 
Projekt bude trvat 30 měsíců, do října 2004.
ÚHÚL je jedním z osmi hlavních smluvních partnerů projektu.
Základním cílem projektu je vyvinout souhrnný geo-multimediálni informační systém pro venkovské oblasti.
Informační systém projektu REGEO má za cíl propojení dvou heterogenních informačních zdrojů: GEODATA a MULTIMEDIA
 
Hlavní cíle projektu jsou:
- vývoj virtuální GEO – MULTIMEDIÁLNÍ DATABÁZE a infrastruktury pro výměnu dat
- uplatnit nové a zdokonalené způsoby klientských presentací pomocí off-line a on-line prostředků včetně rozvíjených zobrazovacích metod
- realizace navrženého informačního systému ve čtyřech odlišných regionech.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Pospíšil
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
pobočka Kroměříž
náměstí Míru 498
767 01 Kroměříž