2004–2007 Pedagogické aktivity v lese - koncepce semináře pro lesníky

Projekt PP 146 189 Pädagogishe Arbeit im Wald –ein Seminarkonzept für Förster (PAWS) 2004-2007.

Tento projekt proběhl v rámci programu Leonardo da Vinci za účasti 6 států –Německo, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Finsko a Česká republika. Za ČR byl partnerem ÚHÚL a Střední lesnická škola v Hranicích.

Projekt byl zaměřen na vytvoření konceptu seminářů včetně podpůrných materiálů – výukového CD a učebnice k lesní pedagogice. Tyto produkty byly testovány v pilotních kurzech v rámci projektu v partnerských zemích projektu. Vzniklé materiály jsou v jazycích všech zúčastněných států a jsou zdarma ke stažení na stránkách projektu: http://www.paws-europe.org

Podrobně o projektu: PRYLOVÁ, L.  Mezinárodní projekt lesní pedagogiky. Lesnická práce, květen 2007, roč. 86, č. 5, s. 36-37.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Lada Prylová
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs n. L.