Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2009–2010 CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management

Označení projektu:  142362-2008-LLP-SE-COMENIUS-CMP
 
2009 – 2010
Úkolem projektu je zavedení učební metodiky Lusto, která vznikla ve Finsku. Používání této metodiky má vést ke zvýšení znalostí týkajících se ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních hodnot lesa u učitelů základních škol. Cílem je zvýšit zájem školou povinných dětí o to, naučit se něco o trvale udržitelném rozvoji a to pomocí hledání a posuzování informací pomocí internetu, masmédií, zpráv z výzkumů; pomocí pozorování v terénu a také zvýšit jejich schopnost úsudku a rozhodování.

V rámci tohoto projektu budou materiály vztahující se k metodice Lusto přeloženy do angličtiny, tak aby všichni účastníci projektu byli schopni tuto metodiku posoudit. Potom vznikne krátký manuál pro učitele, který je uvede do problematiky jak učit o trvale udržitelném rozvoji. Tento krátký manuál bude přeložen do všech jazyků konsorcia.

Dále bude vytvořeno CD o metodice – to bude pouze v anglickém jazyce stejně jako webové stránky. Zde bude umístěna Lusto-metodika a manuály pro učitele v různých jazycích. Stránky budou obsahovat také užitečné informace o trvale udržitelném rozvoji v LH, úloze lesů v problematice změny klimatu, bio energie atd.

Partnery pro tento projekt jsou zástupci z těchto zemí: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Švédsko.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Kolínská
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01  Brandýs nad Labem