Přehled projektů v roce 2009

Označení a název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat. No. 33/MZe/B/08-10
Garant: Doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení a název projektu: FP6 IP -030962 - HUMBOLDT
Garant: Ing Josef Fryml

Označení a název projektu: CASE FOREST – pedagogic towards sustainable management -  142362-2008-LLP-SE-COMENIUS-CMP
Garant: Ing. Ivana Kolínská

Označení a název projektu:D1244-EEL - Silvaportal na Internetu
Garant: Jan Černohous

Označení a název projektu: NAZV 81334: Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Garant: Ing. Štěpán Křístek

Označení a název projektu: SP/2D1/93/07 – SP/2d1/93/07 Czech_Terra – adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Garant: Ing. Marek Mlčoušek

Označení a název projektu: 2007/ S 194-235358- E-forest  - Provision of forest data and services.
Garant: Ing. Miloš Kučera

Označení a název projektu: dle sml. o dílo s MŽP -  čj.   /ENV/2009,  /610/2009: „Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely, při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost“.
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu: projekt MŽP SP/3g1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Garant: Ing. Martin Nikl