Přehled projektů v roce 2008

Označení a název projektu: Čj. 35041/2005-13012: Odběr půdních vzorků a asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd  a výživy lesních porostů.
Garant: Ing. Michal Synek

Označení a název projektu: Systém diferencovaného hospodaření v lesních ekosystémech Ukrajinských Karpat. No. 33/MZe/B/08-10
Garant: Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení a název projektu: SN-06-H1-2-D1398-EEV: Zachycení struktury lesa v bavorsko-českém pohraničí s pomocí pozemního laserscanneru
Garant: Ing. Daniel Balín

Označení a název projektu: FP6 IP -030962 - HUMBOLDT
Garant: Ing Josef Fryml

Označení a název projektu:D1244-EEL - Silvaportal na Internetu
Garant: Jan Černohous

Označení a název projektu: NAZV 81334: Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních porostů
Garant: Ing. Křístek Štěpán

Označení a název projektu: dle sml. o dílo s MŽP -  čj. 30309/ENV/2008, 2027/610/2008: „Analýza dostupnosti těžebních zbytků pro energetické účely ve vazbě na přírodní podmínky, způsob hospodaření v lesích a ekonomiku celého procesu“.
Garant: Ing. Martin Nikl

Označení a název projektu: dle sml. o dílo s MŽP -  čj. 33875/ENV/2008, 2286/610/2008: „Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovování výše lovu na základě stavu ekosystému“.
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Označení a název projektu: MZe – č.j.: 11607/2008-16220: „Zpracování metodiky a realizace pilotního projektu – Demonstrační objekt lesního hospodářství“.
Garant: Ing. Miroslav Sloup