Přehled projektů v roce 2007

Označení  a název projektu: VaV 640/18/03: Czech – Carbo – studium uhlíku  v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu  Carbo Europe
Garant: Ing. Vladimír Henžlík
 
Označení  a název projektu: MZe č.j. 45415/2005-13020: Odborná podpora  poradenství   k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství a na  využívání finanční pomoci v lesním hospodářství
Garant: Martin  Polívka, DiS.
 
Označení  a název projektu: NAZV – QG 50053: Inventarizace škod zvěří  v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR
Garant: Ing. Vladimír Henžlík
 
Označení a název projektu : INSPROFIN  2150120105 : Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředkům v NP  České Švýcarsko.
Garant: Ing. Ivo Růžička
 
Označení a název projektu: Čj.26112/2005-13012:  Obrazové záznamy zemského povrchu podle požadavků odborných odvětví LH MZE.
Garant: Ing. Marek  Mlčoušek, Ing. Petr Tykva
 
Označení  a název projektu: Čj. 35041/2005-13012: Odběr půdních vzorků a  asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd  a výživy lesních porostů.
Garant: Ing. Vladimír  Henžlík
 
Označení a název projektu: Čj.  32292/2005-13012: Aktualizace Národního lesnického programu
 
Označení a název projektu: Čj.  33105/2005-13012: Provoz SW systému v návaznosti na novelu zákona 149/2003  Sb o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Garant: Ing. Martin Bureš
 
Označení a název projektu: INSPROFIN  290111007 – registrovaná akce OOS ÚHÚL –   Pořízení a obnova ICT (investiční prostředky)
Garant: Michal Vostrý
 
Označení a název projektu: Čj.  13530/07 - 16210 15913/06 - 16210: Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor
Garant : Ing. Miroslav Sloup
 
Označení a název projektu: Čj.13529/07 -  1620: Šetření stavu porostů  v Krušných horách
Garant : Ing. Ivo Růžička
 
Označení a název projektu: Čj.41912/2005-13012:  Zabezpečení činností souvisejících se soustavou NATURA  2000
Garant : Ing . Vratislav  Mansfeld
 
Označení a název projektu: Čj. 45678/2005:  Zpřesnění databáze výskytu borovice Vejmutovky
Garant  : Ing. Ivo Růžička
 
Označení a název projektu: 134/05-07/MZE/B: Nástroje  regionálního a hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Garant: Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
 
Označení a název projektu: GCP/MOR/031/CEH: Trvale  udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocení přírodních  zdrojů v Maroku
Garant: Ing. Miloš Kraus
 
Označení a název projektu: SN-06-H1-2-D1398-EEV: Zachycení struktury lesa  v bavorsko-českém pohraničí s pomocí pozemního laserscanneru Garant: Ing. Daniel Balín
 
Označení a název projektu: PP 146 189: PAWS -  Pädagogische Arbeit im Wald - ein Seminarkonzept für Förster (Pedagogické  aktivity v lese - koncepce semináře pro lesníky)
Garant: Ing. Lada Prylová
 
Označení a název projektu: FP6 IP -030962 - HUMBOLDT
Garant: Ing  Josef Fryml