Přehled projektů v roce 2006

Označení  a název projektu: NAZV –  QF 4132:
Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa  pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR    
Garant: Ing. Pavel Štěrba

Označení  a název projektu: VaV 640/18/03:
Czech – Carbo – studium uhlíku  v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu  Carbo Europe    
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení  a název projektu: MZe č.j. 45415/2005-13020:
Odborná podpora  poradenství   k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství a na  využívání finanční pomoci v lesním hospodářství  
Garant: Martin  Polívka, DiS.

Označení  a název projektu: NAZV – QG 50053:
Inventarizace škod zvěří  v lesních porostech a na zemědělských kulturách v ČR    
Garant: Ing. Vladimír Henžlík

Označení a název projektu: INSPROFIN  2150120105 :
Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředkům v NP  České Švýcarsko.    
Garant: Ing. Ivo Růžička

Označení a název projektu: Čj.26112/2005-13012: 
Obrazové záznamy zemského povrchu podle požadavků odborných odvětví LH MZE.    
Garant: Ing. Fryml, Ing. Tykva

Označení  a název projektu: Čj. 35041/2005-13012:
Odběr půdních vzorků a  asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd  a výživy lesních porostů.
Garant: Ing. Vladimír  Henžlík

Označení a název projektu: Čj.  32292/2005-13012:
Aktualizace Národního lesnického programu    
Garant:  Ing. Richard Slabý

Označení a název projektu: Čj.  33105/2005-13012:
Provoz SW systému v návaznosti na novelu zákona 149/2003  Sb o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin    
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: INSPROFIN  290111007:
registrovaná akce „OOS ÚHÚL –   Pořízení a obnova ICT (investiční prostředky)    
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: Čj.15913/06 - 16210:
Vliv zvěře na lesní  ekosystém Krušných hor    
Garant: Ing. Miroslav Sloup

Označení a název projektu: Čj. 11722/06 – 16210:
Šetření stavu porostů  v Krušných horách    
Garant: Ing. Ivo Růžička

Označení a název projektu: Čj.41912/2005-13012: 
Zabezpečení činností souvisejících se soustavou NATURA  2000    
Garant: Ing. Josef Fryml

Označení a název projektu: Čj. 45678/2005: 
Zpřesnění databáze výskytu borovice Vejmutovky    
Garant: Ing. Ivo Růžička

Označení  a název  projektu: 134/05-07/MZE/B:
Nástroje regionálního a  hospodářského lesnického plánování pro Ukrajinu
Garant: Ing. Otakar Holuša, Ph.D.

Označení  a název projektu: GCP/MOR/031/CEH:
Trvale  udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocení přírodních  zdrojů v Maroku
Garant: Ing. Miloš Kraus

Označení  a název projektu: PP 146 189:
PAWS -  Pädagogische Arbeit im Wald - ein Seminarkonzept für Förster (Pedagogické  aktivity v lese - koncepce semináře pro lesníky)
Garant: Ing. Lada Prylová