Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2015–2017 Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

CzDA-RO-MN-2014-6-31210
 
V rámci projektu budou navrženy nástroje pro dlouhodobé plánování v podobě oblastních plánů rozvoje lesa (OPRL) v intencích trvale udržitelného hospodaření se zaměřením mimo jiné na systém vyhledávání, popisu a uznávání genetických zdrojů mongolských původních druhů lesních dřevin za účelem zachování a reprodukce genofondu těchto dřevin v Mongolsku. Na základě terénních šetření budou společně s mongolskými kolegy vypracovány vzdělávací a metodické materiály a pro výkon rutinních prací proškoleni místní pracovníci.
Pro nastartování produkce kvalitního reprodukčního materiálu budou za kofinancování mongolskou stranou založena dvě modelová centra pro produkci obalovaných sazenic. Partnerům bude následně poskytována asistence během jejich provozu. Pracovníci center, ale i další experti partnerů budou školeni ve sběru šišek, péči o osivo, zakládání a provozu školek a semenných sadů, zalesňování a péči o vysazené kultury. Celý projekt bude zároveň propojen se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost. Prostřednictvím školení pedagogů budou zvyšovány kapacity zapojených vzdělávacích institucí. Propojením s ostatními aktivitami bude pedagogickým pracovníkům zároveň umožněna účast na jednotlivých aktivitách a tedy získání praktických zkušeností.
 
O projektu na stránkách České rozvojové agentury.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Richard Slabý
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem