Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2015–2017 Zefektivnění technologických postupů sběru a správy lesnických dat ve Federaci Bosny a Hercegoviny

CzDA-BA-2014-13-31220
 
Mezinárodní projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou. Cílem projektu je zvýšení efektivity sběru, správy a využití dat o stavu a vývoji lesních ekosystémů. V rámci projektu vzniknou technická pracoviště pro podporu sběru dat a pro práci s daty GIS/DPZ. Pro potřeby pracovišť budou vypracovány metodiky a pracovní postupy. Současně bude zpracován návrh informačního standardu lesnických dat. Veškeré navržené postupy budou připravovány za úzké spolupráce s partnery projektu a následně prakticky ověřeny na pilotním území. Pracoviště budou propojena do jednotné technologické linky, která bude zahrnovat sběr dat, zpracování dat, výstupy a jejich prezentaci. A to jak pro přípravu lesních hospodářských plánů, tak pro přípravu
podkladů pro roční plány těžeb.
 
O projektu na stránkách České rozvojové agentury.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Mlčoušek
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem