Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2015–2016 NFI Exchange

Sub-project CH-003-202: Sharing and Exchange of Methodologies in National Forest Inventory – NFI exchange
 
NFI Exchange – Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů (NIL)
 
Sub-projekt je realizován v rámci Fondu Partnerství švýcarsko-české spolupráce. Partnery projektu jsou ÚHÚL a Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (WSL).
Sub-projekt má za cíl sdílení a výměnu zkušeností mezi ÚHÚL a WSL v oblasti matematicko-statistického zpracování dat NIL a v oblasti technologie zajištění sběru, kontroly, a zpracování zdrojových dat NIL. Sub-projekt je realizován od září 2015 do června 2016. Cíl projektu je naplňován prací obou partnerů ve čtyřech aktivitách:
 
1. Sdílení a společný vývoj matematicko-statistických postupů vyhodnocení dat NIL – výstupem je rešerše matematicko-statistických postupů vyhodnocení NIL a shrnutí hlavních poznatků a návrhů postupů pro vyhodnocení NIL. Aktivita je realizována během celého projektového období do fáze vytvoření podkladu pro splnění závěrečné aktivity – odborného posudku metodiky vyhodnocení NIL v ČR experty WSL švýcarského partnera.
 
2. Sdílení a vzájemné předání zkušeností v oblasti technologie sběru, správy a kontroly kvality zdrojových dat NIL, včetně dat fotogrammetrie a DPZ, které se uskutečnilo při workshopu, kde oba partneři prezentovali vlastní řešení v jednotlivých tématech NIL. Workshop byl realizován v prosinci 2015 ve Švýcarsku.
 
3. Odborný mezinárodní seminář pořádaný ÚHÚL: Matematicko-statistické postupy a způsoby vyhodnocení NIL – současné a předpokládané provozní přístupy – byl realizován v květnu 2016 v Kroměříži.
 
Podrobnosti a sborník z workshopu zde.
 
4. Odborný posudek metodiky odhadů použitých v Národní inventarizaci lesů v České republice 2011–2015 – výstup zpracuje WSL v závěrečné fázi projektu v červnu 2016.
 
Sub-projekt vytváří ve spojení s realizací zpracování výstupů NIL2 mimořádné podmínky pro týmy specializovaných pracovišť, které tak mohou získat cenné zkušenosti v mezinárodním prostředí a vysoké odborné úrovni.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Pospíšil
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž