Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2011-2012 Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR

CZ.1.04/4.1.00/62.00007

Projekt zahájený v únoru 2011 byl ukončen v září 2012.
Důvodem pro realizaci projektu byla a je potřeba řešení řady problémů lesního hospodářství zejména z pohledu státní správy lesů.
Projekt se spolupráci s ÚHÚL řídí Ministerstvo zemědělství.
Na základě definování problematických míst byly stanoveny cíle projektu, jež spočívaly v zefektivnění celého systému řízení a výkonu služeb lesního hospodářství.
Projekt byl zacílen na všechny orgány státní správy, které vykonávají agendu v přenesené působnosti – zejména Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a Českou inspekci životního prostředí.
 
Vlastní projekt se skládal ze čtyř klíčových aktivit:
  • Legislativně-kompetenční analýzy,
  • katalogu služeb
  • navržení systému řízení služeb,
  • implementace systému řízení a výkonu služeb veřejné správy lesů.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Pumpr
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
 
Ing. Bc. Jana Čacká
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou