Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2007–2018 eFOREST - Framework contract for the provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre

FWC 388432
 
Rámcová smlouva pro poskytování dat a služeb podporující Evropské centrum dat o lesích - EFDAC (European Forest Data Centre). Projekt eFOREST se týká poskytování dat Národní inventarizace lesů do tohoto centra. Projekt byl v roce 2018 ukončen.
 
Jednalo se např. o následující:
  • Specific Contract No. 3 - výdej dat NIL1 pro účel tvorby evropské mapy dřevin
  • Specific Contract No. 8 - Výdej agregovaných dat 1. cyklu Národní inventarizace lesů. V roce 2012 byl kontrakt ukončen národní zprávou (country report). Jednalo se o porovnání výsledků za NUTS 3 podle výpočtů provedených nad databází eFOREST a národní databází ÚHÚL. Výstup slouží pro otestování kvality databáze eFOREST.
  • Specific Contract No. 13 - Využití dat národních inventarizací lesů pro vypočet odhadu množství biomasy v evropských lesích. Cílem projektu bylo vypracovat harmonizovanou definici nadzemní biomasy dřevin a vypracovat odhady množství biomasy pro různé regiony v Evropské unii na základě údajů z národních inventarizací lesů. Projekt byl dokončen v listopadu 2014.
  • Specific Contract No. 14 - cílem kontraktu bylo zdokonalit základní programový modul Evropského dynamického modelu pro lesnictví (European Forestry Dynamics Model — EFDM). Projekt byl dokončen v prosinci 2014.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem