Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2011–2012 Zefektivnění systému řízení v ÚHÚL a snižování administrativní byrokracie

CZ.1.04/4.1.00/59.00033
 
Projekt zahájený  1. května 2011 a ukončený 31. prosince 2012 probíhal pod gescí Ministerstva zemědělství.
Cílem projektu bylo vytvoření tzv. „Integrační platformu“, která by naplňovala požadavky na zefektivnění řízení v ÚHÚL a odstranění administrativní byrokracie v oblasti práce s dokumenty, zadávání a kontroly plnění úkolů a správy projektů. Jednalo se tedy o zefektivnění systému řízení na základě lepšího využívání a získávání dat a informací s podporou nových ICT služeb, snižování byrokracie a administrativní zátěže zavedením nástrojů na podporu řízení dokumentů a webových služeb.
 
Od tohoto cíle se odvíjely jednotlivé funkční etapy projektu:
  • Administrace projektu a publicita
  • Analýza
  • Návrh optimalizace
  • Implementace změn
  • Školení zaměstnanců ÚHÚL

Kontaktní osoba:
Ing. Milan Říha
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem