Přehled projektů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

2015–2016 Projekt Integrate+

Integrace ochrany přírody a hospodaření v lesích
 
Mezinárodní projekt Evropského lesnického institutu – EFI.  Do projektu je zapojeno 10 evropských států.
 
V rámci projektu je vytvořena síť zkusných ploch (marteloscopů), která představuje cvičné plochy pro trénink integračního přístupu v lesním hospodářství.
 
Celkem je tak vytvořeno 29, z toho 3 jsou v České republice (západní Čechy).
 
Hlavní cíle projektu:
  • vytvořit demonstrační plochy v evropských lesích, které jsou obhospodařovány s důrazem na ekonomické i ekologické hledisko,
  • porovnat ekonomický přínos v penězích a ekologický přínos v bodovém hodnocení každého stromu na demonstrační ploše,
  • ukázat, že biologická rozmanitost není jen přirozenou součástí chráněných území, ale i hospodářských lesů.
 
Další cíle:
  • vyvinout IT nástroje a mobilní softwarové aplikace, které umožňují výběr stromů podle různých scénářů a strategií hospodaření s lesy (IT nástroje budou dávat okamžitou zpětnou vazbu z hlediska ekologických i ekonomických dopadů),
  • rozvinout mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností,
  • podpořit politický dialog mezi různými zájmovými skupinami.
 
Dokumenty k projektu (také v ČJ)