Seznam demonstračních objektů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Seznam demonstračních objektů

kod název téma Exkursní průvodce
701 Klobouček – Tok Lokalita Klobouček zahrnuje ukázky hospodaření v převážně autochtonních porostech, jak na bohatších stanovištích ve spodních částech svahu, tak i na stanovištích chudších v příkrých suťovitých svazích. Hospodaření je zaměřeno na udržení genofondu. Lokalita Tok zahrnuje ukázky hospodaření v nepříznivých podmínkách (vrcholový fenomén a špatné půdní podmínky) na náhorní rovině. Klobouček – Tok
1301 Královský hvozd Hospodaření v typických hercynských směsích v rozsahu čtyř lesních vegetačních stupňů (5 – 8)

Královský hvozd

Královský hvozd - aktualizace

1601 Kocanda Přeměna smrkových monokultur, přechod na nepasečné formy hospodaření, dosažení strukturně diferencovaných smíšených porostů především tzv. Hercynské směsi (avšak i v obohacení dalších dřevin jako dřevin přimíšených, nebo vtroušených v závislosti na stanovišti) v takovém zastoupení dřevin, které v budoucnu umožní obnovu všech dřevin cílové druhové porostní skladby Kocanda

 

Mapová aplikace: zde