Systém FLEGIT

Každý dovozce dovážející zboží s licencí FLEGT má povinnost registrovat se v systému FLEGIT.

Postup při registraci:

  1. Fyzická osoba pověřená dovozcem požádá o přidělení přístupu na stránkách EU dle metodiky.
  2. Fyzická osoba pověřená dovozcem může při potížích s registrací požádat pověřený orgán (ÚHÚL) o asistenci.

Po přidělení přístupu pro roli hospodářského subjektu je tato fyzická osoba oprávněna za dovozce vkládat licence FLEGT a nahlížet na licence již vložené v systému.

S vložením licencí pak dovozci pomáhá příslušný celní úřad, u kterého bude probíhat proclení a propouštění do oběhu v rámci ČR. Na stránkách celní správy také najdete podrobnější pokyny pro dovozy s povinnou licencí FLEGT.

Celní úřad je pak oprávněn při jakýchkoli pochybnostech o platnosti licence FLEGT, nebo údajů v ní uvedených, zahájit ověřování licence, příp. odebrat vzorek pro ztotožnění zásilky s předloženou licencí. Do doby uspokojivého ukončení ověření licence nemůže být předmětná zásilka propuštěna do celního režimu volného oběhu.