Informační a datové centrum

Informační a datové centrum (IDC) je organizační jednotka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), která zajišťuje vedení centrální databáze a archivu o lesích a myslivosti v ČR, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací.


Informační a datové centrum obsahuje údaje, které jsou v oblasti lesního hospodářství shromažďovány již po více jak tři desetiletí. Tato data jsou postupně využívána pro plánování hospodářských opatření v lesích a k prognózám vývoje těchto opatření s ohledem na trvale udržitelné hospodaření.Údaje v databázi shromažďované po několik desetiletí mají, z hlediska jedinečnosti takovéhoto digitálního archivu v ČR, vysokou informační hodnotu.

 

Informační a datové centrum zabezpečuje správu a poskytování analytických výstupů a digitálních dat z centrální databáze o lesích za účelem zpracování:

 

dále pak potřeby

 

IDC plní roli poskytovatele výstupů pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR na úseku lesního hospodářství.

 

Hlavní cíle informačního a datového centra

 

Schéma toku dat – datový sklad Informačního a datového centra

SchemaDSIDC