Zpřesnění lesnicko-typologického mapování

V případě pochybností o správnosti lesnicko-typologické mapy je možno požádat o zpřesnění lesnicko-typologického mapování – tedy o zpřesnění zákresu výskytu lesních typů v terénu.

 

ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen zajišťováním jednotného lesnicko-typologického systému lesů v ČR. Je jediným subjektem oprávněným k provádění zpřesňování lesnicko-typologického mapování, a to bez ohledu na jeho výměru.

 

O zpřesnění lesnicko-typologického mapování může požádat:

 

Náklady na mapování při zpřesňování lesnicko-typologického mapování lesů v ČR ve standartním měřítku 1 : 10 000 žadatel nehradí.

 

Žádost

K podání žádosti o zpřesnění lesnicko-typologického mapování slouží standardizovaný formulář, který je třeba v písemné podobě doručit na příslušnou pobočku ÚHÚL.

 

Náležitosti žádosti:

 

Termíny podání žádosti

Zpřesnění lesnicko-typologického mapování lesů v ČR je specializovaná činnost vázána na terénní šetření, které probíhá v době od 1. 4. do 31. 10. Pokud mají být mapovací práce dokončeny v témže kalendářním roce, je nutné doručit žádost: