Nařízení o dřevě

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Výměra lesních pozemků v ČR roste

Za posledních 90 let (1920–2010) se výměra lesních pozemků v ČR zvýšila o cca 288 tis. ha, což je zhruba 4,2x více než rozloha NP Šumava či téměř 6x více než rozloha hlavního města Prahy! K výraznému nárůstu došlo po 2. světové válce v důsledku zalesňování zemědělských a ostatních nelesních půd hlavně v pohraničních oblastech. Postupně se tempo zalesňování nelesních půd snižovalo, ale přírůstky stále přesahují úbytky způsobené odlesněním pro investiční výstavbu a těžbu surovin.

vymery les pozemku