Nařízení o dřevě

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Nejhojnější dřevinou u nás je smrk ztepilý

Nejhojnější dřevinou v našich lesích je smrk ztepilý (51,7 %), následuje borovice (16,7 %) a buk (7,5 %). V posledních letech se plocha jehličnatých dřevin snižuje, protože se lesníci snaží přiblížit optimální druhové skladbě s vyšším zastoupením listnáčů a jedle z důvodu větší stability a různorodosti porostů.