Systém náležité péče

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem

INFORMACE O LESÍCH www.uhul.cz
поздравления с новорожденным

Systém náležité péče

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.

Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení):

  • přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh,
  • posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,
  • zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.

Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa odevzdávat informace o výsledcích svého hospodaření podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 lesního zákona, č. 289/1995 Sb.) do Centrální evidence systému náležité péče, jejímž správcem je rovněž ÚHÚL. Data lesní hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů na obec s rozšířenou působností (ORP).

 

Metodiky systému náležité péče

Manuál – Jak používat návrhy systému náležité péče
Návrh pro vlastníky lesa do 50 ha
Návrh pro vlastníky lesa nad 50 ha provádějící těžbu a prodej dříví v ČR na lesních pozemcích
Návrh pro vlastníky lesa nad 50 ha provádějící těžbu a prodej dříví v ČR na lesních i nelesních pozemcích

 

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence – formulář

 

Kontaktní osoby ÚHÚL v problematice uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.